Poniżej znajduje się lista wymagań, które podróżni muszą spełnić, aby uzyskać pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem UK ETA.

  • Posiadać ważny paszport elektroniczny z kwalifikującego się kraju, w którym wiza nie jest wymagana do podróży do Wielkiej Brytanii.
  • Zamierzają odwiedzić Wielką Brytanię w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych.
  • Zamierzają pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres do sześciu miesięcy.
  • Nie mieć wcześniejszej historii kryminalnej, która jest uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa osób mieszkających w Wielkiej Brytanii.
  • Brak wcześniejszych naruszeń przepisów imigracyjnych w Wielkiej Brytanii lub innym kraju.
  • Wypełnij internetowy formularz wniosku o brytyjski ETA i uiść opłatę w wysokości 10 GBP.
  • Uzyskaj zatwierdzenie ETA przed wejściem na pokład samolotu do Wielkiej Brytanii.