Podróżni z następujących 93 krajów będą wymagać elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA) przed wjazdem do Wielkiej Brytanii (UK). Wymóg ETA dla podróżnych będzie egzekwowany od 2024 roku.

Czy są jakieś wyjątki od brytyjskiego ETA dla posiadaczy brytyjskich paszportów?

Tak, posiadacze brytyjskich paszportów są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o brytyjski ETA.

Co z innymi obywatelami brytyjskimi?

Następujące rodzaje obywateli brytyjskich są również zwolnione z konieczności posiadania ETA w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii od 2024 r:

  • Obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich
  • Brytyjscy obywatele zamorscy
  • Brytyjscy obywatele zamorscy
  • Brytyjskie osoby chronione
  • Poddani brytyjscy bez prawa pobytu w Zjednoczonym Królestwie

Co z posiadaczami irlandzkiego paszportu?

Obecnie posiadacze irlandzkich paszportów będą również zwolnieni z konieczności uzyskania ETA na wjazd do Wielkiej Brytanii od 2024 roku.