Brytyjski ETA dla obywateli Panamy: Kompletny przewodnik

Do 2024 r. Wielka Brytania zastąpi swój obecny system bezwizowy nowym ETA. Będzie to miało wpływ na wielu odwiedzających ten kraj, w tym podróżnych z Panamy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o nowym programie, czego możesz się spodziewać podczas podróży i jak ubiegać się o ETA.

Jaki jest brytyjski ETA dla obywateli Panamy?

Nowy program ETA(Electronic Travel Authorisation) ma zastąpić obecny system zniesienia wiz. System ten, który stanowi część brytyjskiego rządowego planu cyfryzacji granic kraju, opiera się na podobnych systemach już stosowanych w innych krajach, takich jak ESTA w Stanach Zjednoczonych czy ETA w Kanadzie. Daje to rządowi większe możliwości monitorowania osób wjeżdżających do kraju, większego nadzoru nad podróżnymi i identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa.

ETA nie jest wizą – jest to cyfrowe zezwolenie na podróż. Podróżni, którzy obecnie potrzebują wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, nadal będą jej potrzebować i nowy system nie będzie miał na nich wpływu.

Jak wpłynie to na podróżnych z Panamy?

Panama znajduje się na liście 92 krajów objętych porozumieniem o zniesieniu wiz z Wielką Brytanią. Obywatele tych krajów nie potrzebują wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii i mogą spędzić tam do sześciu miesięcy bez żadnych dokumentów poza paszportem. Zmieni się to po wprowadzeniu nowego programu. Podróżni będą musieli ubiegać się o nowy brytyjski ETA dla obywateli Panamy, w przeciwnym razie nie będą mogli wjechać do kraju.

Wielu Panamczyków przyjeżdża do Wielkiej Brytanii na wakacje. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego podróżują. Powody, dla których odwiedzają Wielką Brytanię, mogą być następujące:

– Turystyka
– Podróże służbowe
– Kierunki studiów
– Odwiedzanie przyjaciół i rodziny
– Opieka medyczna

Wszyscy Panamczycy, którzy chcą spędzić w Wielkiej Brytanii mniej niż sześć miesięcy, niezależnie od powodu podróży, będą musieli ubiegać się o ETA. Proces aplikacji nie zmienia się w zależności od powodu podróży. Podróżni z Panamy, którzy posiadają ETA, mogą następnie odwiedzić Wielką Brytanię na okres do sześciu miesięcy.

Panamczycy, którzy obecnie potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii, będą nadal potrzebować wizy w nowym systemie. Obejmuje to osoby, które planują pracować w kraju, mieszkać tam na stałe lub spędzić tam więcej niż sześć miesięcy. Program ETA jest całkowicie oddzielony od systemu wniosków wizowych, a wprowadzenie nowego programu ETA nie będzie miało wpływu na proces ubiegania się o wizę.

Ubieganie się o brytyjski ETA dla obywateli Panamy

Panamczycy, którzy chcą podróżować do Wielkiej Brytanii, będą musieli wypełnić formularz wniosku o ETA. Jest to dostępne tylko online, ponieważ system ETA został zaprojektowany jako całkowicie cyfrowy. Składając wniosek, Panamczycy będą również musieli uiścić opłatę aplikacyjną. Również w tym przypadku płatności można dokonać online za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

Obecnie dostępne są pewne informacje na temat wymagań dotyczących aplikacji ETA. W niektórych obszarach informacje te są niekompletne. Na przykład, cena opłaty za aplikację ETA nie została jeszcze potwierdzona. Niektóre szczegóły mogą również ulec zmianie przed sfinalizowaniem systemu. Niemniej jednak panamskim podróżnym zaleca się zapoznanie się z aktualną listą wymagań, która da im wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądał system. Niektóre z oczekiwanych wymagań obejmują następujące elementy:

– Ważny paszport biometryczny wydany przez jeden z krajów znajdujących się na liście kwalifikujących się.
– Aktualne cyfrowe zdjęcie paszportowe.
– Dane osobowe. Obejmuje to dane takie jak data urodzenia, informacje o zatrudnieniu, dane kontaktowe itp.
– Cel wizyty podróżnego w Wielkiej Brytanii.
– Szczegóły dotyczące planowanej podróży do Wielkiej Brytanii, takie jak adres podczas pobytu w kraju.
– Karta debetowa lub kredytowa do uiszczenia opłaty za aplikację ETA.
– Ujawnienie przeszłości kryminalnej, przestępstw imigracyjnych i członkostwa (w przeszłości lub obecnie) w jakichkolwiek zakazanych grupach lub organizacjach.

Ostatni punkt na liście jest kluczowy dla elementu bezpieczeństwa ETA. Głównym powodem wprowadzenia nowego systemu jest poprawa ochrony granic Wielkiej Brytanii i identyfikacja podróżnych, którzy mogą stanowić zagrożenie dla kraju lub jego obywateli. Podróżni, którzy zostaną oznaczeni jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostaną odrzuceni.

Kandydaci muszą wypełnić formularz i uiścić pełną opłatę przed rozpatrzeniem ich wniosku.

Przetwarzanie brytyjskiego ETA dla obywateli Panamy

W innych krajach, w których obowiązują podobne cyfrowe zezwolenia na podróż, przewoźnicy wprowadzili zatwierdzone zezwolenie jako warunek przewozu. Prawdopodobnie stanie się tak również w Wielkiej Brytanii. Podróżni powinni przygotować się do podróży, składając wniosek o ETA z dużym wyprzedzeniem. Jeśli dotrą na lotnisko wylotu i nie będą mogli okazać zatwierdzonego brytyjskiego ETA dla obywateli Panamy przy bramce wejściowej, możliwe, że odmówią im wejścia na pokład.

Oczekuje się, że rozpatrzenie wniosku o ETA zajmie do 72 godzin. Jeśli zostanie zatwierdzony, podróżni nie będą potrzebować żadnych dodatkowych formalności związanych z podróżą do Wielkiej Brytanii. Będą musieli pokazać swój ETA na lotnisku odlotu i ponownie po przybyciu do kraju.

Jeśli wniosek o ETA zostanie odrzucony, wnioskodawca ma kilka opcji. Mogą oni być w stanie odwołać się od tej decyzji. Zamiast tego mają również możliwość ubiegania się o wizę. Wnioski wizowe są bardziej skomplikowane niż wnioski o ETA i będą rozpatrywane znacznie dłużej.

Podróżowanie z brytyjskim ETA dla obywateli Panamy

Posiadając zatwierdzony ETA, Panamczycy mogą wjechać do Wielkiej Brytanii i pozostać tam do sześciu miesięcy. Nie mogą oni pracować podczas pobytu w kraju, ale mogą zapisać się na studia, jeśli chcą. Cztery kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii, czyli Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna, nie mają żadnej kontroli granicznej. Oznacza to, że panamscy posiadacze ETA mogą przemieszczać się między czterema krajami, korzystając z dowolnego środka transportu, bez konieczności dopełniania dodatkowych formalności. Republika Irlandii jest jednak niepodległym krajem, a ETA nie jest tam ważna.

Jeśli podróżny z Panamy chce odwiedzić inne części Unii Europejskiej, będzie musiał sprawdzić odpowiednie wymogi wjazdowe przed podróżą. ETA zezwala na wjazd tylko do Wielkiej Brytanii, a nie do innych krajów europejskich, ponieważ Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej ani strefy Schengen. Panamskim podróżnym zaleca się również zapoznanie się z systemem ETIAS. Jest to unijna wersja cyfrowego zezwolenia na podróż, która jest obecnie opracowywana i ma zostać wkrótce wprowadzona.