Brytyjska ETA jest obecnie w fazie rozwoju. Pytania w brytyjskim formularzu zgłoszeniowym ETA będą przypominać te dotyczące istniejących e-wiz lub zezwoleń na podróż online, takich jak amerykańska ESTA, kanadyjska eTA, europejska ETIAS i australijska ETA. Każdy podróżny kwalifikujący się do ETA będzie musiał wypełnić wniosek o brytyjski ETA niezależnie od wieku.

Po uruchomieniu aplikacji wymagane będą następujące informacje:

Dane osobowe

 • Imię – znaki specjalne będą dozwolone, ale kandydaci powinni być przygotowani na użycie znaków alfabetu angielskiego. Kandydaci bez nazwiska powinni mieć możliwość wpisania „LNU” dla „nazwisko nieznane”.
 • Drugie imię (opcjonalnie) – Kandydaci bez drugiego imienia nie będą musieli podawać odpowiedzi w tym polu.
 • Nazwisko – Kandydaci nieposiadający nazwiska powinni pozostawić to pole puste lub wpisać „FNU” dla „imię nieznane”.
 • Data urodzenia – data urodzenia wnioskodawcy.
 • Płeć – kandydaci będą mogli wybrać płeć męską, żeńską lub inną.

Informacje o paszporcie

 • Kraj obywatelstwa – Paszport kraju, z którego podróżny korzysta przy składaniu wniosku o brytyjski ETA.
 • Numer paszportu – numer w paszporcie użyty do podróży do Wielkiej Brytanii i do wniosku o ETA.
 • Data wydania paszportu – data wydania paszportu wnioskodawcy.
 • Data ważności paszportu – data wygaśnięcia ważności paszportu.
 • Inne narodowości lub obywatelstwa – informacje o innych paszportach lub obywatelstwach wnioskodawcy. Prawdopodobnie wymagane będzie ujawnienie numerów paszportów, krajowych numerów identyfikacyjnych, a także dat wydania i/lub wygaśnięcia.

Informacje kontaktowe

 • Adres domowy – adres domowy, miasto, kraj i kod pocztowy (w stosownych przypadkach) wnioskodawcy.
 • Adres e-mail – adres e-mail wnioskodawcy lub osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy, np. rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek w imieniu dziecka.
 • Numer telefonu lub telefonu komórkowego – numer telefonu lub telefonu komórkowego wnioskodawcy lub osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy, np. rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek w imieniu dziecka.

Informacje o pracy

 • Nazwa pracodawcy – nazwa pracodawcy kandydata, jeśli jest zatrudniony.
 • Adres pracodawcy – adres pracodawcy kandydata.
 • Adres e-mail pracodawcy – adres e-mail pracodawcy kandydata.
 • Numer telefonu pracodawcy – numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz numer kierunkowy kraju pracodawcy kandydata.

Pytania kwalifikacyjne

 • Poprzednia historia imigracyjna – obejmuje szczegóły dotyczące poprzednich odmów granicznych lub wizowych.
 • Historia kryminalna – może obejmować drobne lub poważne przestępstwa, zarówno z użyciem przemocy, jak i bez użycia przemocy.
 • Historia posiadania lub zażywania narkotyków – Kandydaci powinni być przygotowani na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące historii zażywania i/lub dystrybucji narkotyków.
 • Działania i opłaty związane z terroryzmem – pytania będą dotyczyć członkostwa, działań lub opłat związanych z grupami terrorystycznymi.
 • Pytania dotyczące zdrowia – pytania mogą dotyczyć wcześniejszych lub istniejących infekcji, szczepień lub innych szczepień.

Informacje dotyczące płatności

 • Płatność – Płatności kartą debetową lub kredytową będą musiały zostać przesłane online w celu przetworzenia wniosku o brytyjski ETA. Bez dokonania płatności wniosek nie może zostać rozpatrzony ani zatwierdzony do podróży do Wielkiej Brytanii.

Przetwarzanie

Po złożeniu wniosku oczekuje się, że większość wniosków o ETA zostanie rozpatrzona w ciągu kilku dni. Kandydaci powinni zatem odpowiednio zaplanować i złożyć wniosek z kilkudniowym wyprzedzeniem przed podróżą do Wielkiej Brytanii.