ETA w Wielkiej Brytanii dla obywateli Wysp Salomona

Wielka Brytania opracowuje obecnie nowy cyfrowy program zezwoleń na podróż, ETA. System ten, który zastąpi obecny system bezwizowy, ma wejść w życie do 2024 roku. Kiedy zostanie wprowadzony, będzie miał wpływ na mieszkańców Wysp Salomona, którzy chcą odwiedzić Wielką Brytanię. Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak będzie działał nowy system i w jaki sposób mieszkańcy Wysp Salomona mogą ubiegać się o ETA.

Jaki jest brytyjski ETA dla obywateli Wysp Salomona?

W ostatnich latach kraje na całym świecie zaczęły wprowadzać systemy cyfrowych zezwoleń na podróż. Doświadczeni podróżni mogą już znać niektóre z tych programów w innych krajach, w tym kanadyjski ETA i amerykański ESTA. ETA, czyli Elektroniczna Autoryzacja Podróży, to wersja opracowywana przez Wielką Brytanię. Ma on zostać wprowadzony w ramach brytyjskiego rządowego planu cyfryzacji granic kraju. Pozwoli to na silniejszy nadzór nad wjazdami do kraju, ułatwiając wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Podobnie jak cyfrowe zezwolenia na podróż w innych krajach, ETA nie jest wizą. Zamiast tego zastąpi on program zniesienia wiz obowiązujący obecnie w Wielkiej Brytanii. Proces ubiegania się o ETA jest znacznie prostszy niż ubieganie się o wizę i można go ukończyć całkowicie online. Po zatwierdzeniu ETA podróżny ma pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii i pozostanie tam przez okres do sześciu miesięcy.

Jak wpłynie to na podróżnych z Wysp Salomona?

Jako członek Wspólnoty Narodów, Wyspy Salomona znajdują się na liście 92 krajów, z którymi Wielka Brytania podpisała porozumienia o zniesieniu wiz. Oznacza to, że posiadacze paszportu z Wysp Salomona nie potrzebują obecnie żadnych innych dokumentów, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Zmieni się to po wprowadzeniu systemu ETA. W przyszłości podróżni będą musieli ubiegać się o brytyjski ETA dla obywateli Wysp Salomona przed uzyskaniem pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii.

Mieszkańcy Wysp Salomona mają wiele różnych powodów, dla których odwiedzają Wielką Brytanię. Mogą one obejmować:

– Turystyka
– Podróże służbowe
– Kierunki studiów
– Odwiedzanie przyjaciół i rodziny
– Opieka medyczna

Wszystkie te powody przyjazdu do Wielkiej Brytanii są objęte ETA. Istnieje tylko jeden formularz zgłoszeniowy ETA. Wypełniają go wszyscy odwiedzający, niezależnie od osobistego powodu podróży.

W pewnych okolicznościach podróżni z Wysp Salomona muszą ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii. Tak jest obecnie i nie zmieni się to po wejściu w życie nowego systemu. Mieszkańcy Wysp Salomona potrzebują wizy brytyjskiej, jeśli planują spędzić w Wielkiej Brytanii więcej niż sześć miesięcy, pracować tam lub osiedlić się na stałe. Wprowadzenie ETA nie wpłynie w żaden sposób na sposób funkcjonowania systemu wizowego.

Ubieganie się o brytyjski ETA dla obywateli Wysp Salomona

Podróżni z Wysp Salomona powinni ubiegać się o ETA za pomocą formularza online wydanego przez rząd brytyjski. Jest to część całkowicie cyfrowego systemu, więc nie będzie alternatywnych formularzy offline. W ramach procesu aplikacyjnego kandydaci muszą uiścić bezzwrotną opłatę. Ponownie, można to zrobić online.

Dostępne są pewne informacje na temat wymogów ETA i dobrym pomysłem jest, aby podróżni zapoznali się z nimi przed przygotowaniem się do podróży. Należy pamiętać, że nie wszystkie szczegóły nowego systemu zostały sfinalizowane lub ogłoszone, np. ile będzie kosztować opłata za wniosek o ETA. Informacje te mogą ulec zmianie przed pełnym wprowadzeniem systemu ETA. Niemniej jednak może dać podróżnym przegląd tego, czego mogą oczekiwać od systemu i informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku o ETA. Lista wymagań obejmuje następujące elementy:

– Ważny paszport biometryczny wydany przez jeden z krajów znajdujących się na liście kwalifikujących się.
– Aktualne cyfrowe zdjęcie paszportowe.
– Dane osobowe. Obejmuje to dane takie jak data urodzenia, informacje o zatrudnieniu, dane kontaktowe itp.
– Cel wizyty podróżnego w Wielkiej Brytanii.
– Szczegóły dotyczące planowanej podróży do Wielkiej Brytanii, takie jak adres podczas pobytu w kraju.
– Karta debetowa lub kredytowa do uiszczenia opłaty za aplikację ETA.
– Ujawnienie rejestru karnego, przeszłych przestępstw imigracyjnych i członkostwa (w przeszłości lub obecnie) w jakichkolwiek zakazanych grupach lub organizacjach.

Ostatni punkt wynika z aspektu ochronnego ETA. Jednym z celów nowego systemu jest poprawa bezpieczeństwa granic Wielkiej Brytanii. Niektórzy podróżni powiązani z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem lub gangami mogą zostać uznani za stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. W takim przypadku ich wniosek zostanie odrzucony.

Kandydaci muszą wypełnić formularz w całości i uiścić opłatę aplikacyjną przed rozpatrzeniem ich wniosku o ETA.

Przetwarzanie brytyjskiego ETA dla obywateli Wysp Salomona

Cyfrowe zezwolenia na podróż są często warunkiem przewozu w krajach, które wprowadziły własne systemy podobne do ETA. Jeśli tak się stanie w Wielkiej Brytanii, podróżni będą musieli wcześniej wypełnić wniosek o ETA, dając wystarczająco dużo czasu na jego pełne przetworzenie i zatwierdzenie przed rozpoczęciem podróży. Podróżni, którzy nie mają ETA, aby pokazać urzędnikom na lotnisku odlotu, mogą nie zostać wpuszczeni na pokład.

Oczekuje się, że rozpatrzenie wniosków o ETA zajmie do 72 godzin. Po zakończeniu rozpatrywania kandydaci zostaną poinformowani, czy ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czy też nie. Osoby, które pomyślnie przeszły procedurę ETA, otrzymują pozwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii. Będą oni musieli okazać zatwierdzony brytyjski ETA dla obywateli Wysp Salomona przy bramce wejściowej na lotnisku wylotu i ponownie podczas przechodzenia przez kontrolę graniczną po przylocie.

W przypadku odrzucenia wniosku dostępny będzie proces odwoławczy. Jeśli odwołanie nie powiedzie się, wnioskodawca może mieć jeszcze inne opcje. Mogą oni ubiegać się o wizę wjazdową do Wielkiej Brytanii. Jest to dłuższy i bardziej skomplikowany proces niż aplikacja ETA.

Podróżowanie z brytyjskim ETA dla obywateli Wysp Salomona

Gdy gość z Wysp Salomona posiada ETA, ma teraz pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii przez okres do sześciu miesięcy. Nie mogą pracować w kraju, ale mogą zapisać się na studia, jeśli chcą. Mogą oni swobodnie podróżować między Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Północną bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Republika Irlandii jest jednak niepodległym krajem, a ETA nie jest tam ważna.

ETA nie obowiązuje w innych krajach europejskich, ponieważ Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej ani wspólnej strefy podróżowania Schengen. Mieszkańcy Wysp Salomona, którzy chcą odwiedzić inne kraje europejskie, będą musieli sprawdzić wymagania wjazdowe przed rozpoczęciem podróży. Oczekuje się, że własny cyfrowy system zezwoleń na podróż w UE, ETIAS, wejdzie w życie pod koniec 2023 roku.