ETA w Wielkiej Brytanii dla obywateli Szwecji: Co musisz wiedzieć

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu ETA w Wielkiej Brytanii zmieniają się wymagania graniczne dla obywateli Szwecji. Elektroniczne zezwolenie na podróż (ETA) wejdzie w życie w 2024 r. i będzie działać jako zezwolenie na podróż dla podróżnych wjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Dzięki ETA odwiedzający są zobowiązani do uzyskania wcześniejszego pozwolenia na podróż do Wielkiej Brytanii przed przybyciem na lotnisko. Nowy system cyfrowy dotyczy krajów, które zawarły z Wielką Brytanią umowy o ruchu bezwizowym, w tym Szwecji. Oto kompleksowy przewodnik na temat kwalifikowalności do ETA, wymagań i procesu składania wniosków.

Jaki jest nowy brytyjski ETA dla obywateli Szwecji?

W związku z rosnącymi problemami imigracyjnymi i potrzebą poprawy kontroli granicznej przez rząd Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło ustawę o obywatelstwie i granicach. Ustawa stworzyła cyfrowy system dla podróżnych, aby mogli ubiegać się o zezwolenie na podróż przed wizytą w Wielkiej Brytanii. Obecnie obywatele krajów posiadających umowy o ruchu bezwizowym z Wielką Brytanią mogą podróżować po kraju bez żadnych ograniczeń.

Obywatele Szwecji mogą wjechać do Wielkiej Brytanii na sześciomiesięczny pobyt, posiadając jedynie paszport. Sprawia to, że władze graniczne mają trudności z kontrolowaniem gości wjeżdżających lub wyjeżdżających z kraju. Władze graniczne nie są w stanie zweryfikować podróżnych i upewnić się, że nie mają oni wcześniejszych spraw karnych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu kraju.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził ETA w celu rozwiązania kwestii granicznych i umożliwienia rządowi liczenia osób odwiedzających lub opuszczających kraj. ETA to zezwolenie na podróż, które umożliwia obywatelom Szwecji wjazd do kraju. 92 kraje, które zawarły z Wielką Brytanią umowy o ruchu bezwizowym, będą kwalifikowały się do elektronicznej autoryzacji podróży.

Jakie są wymagania brytyjskiego ETA dla obywateli Szwecji?

Nowy brytyjski ETA dla obywateli Szwecji ma na celu ułatwienie kontroli granicznej i podróżowania do Wielkiej Brytanii. Proces jest w pełni elektroniczny i można go ukończyć online. Szwedzcy kandydaci chcący uzyskać ETA muszą spełnić wymagania wstępne. Brak wymaganych dokumentów spowoduje odmowę wydania elektronicznego zezwolenia na podróż. Wymagania ETA dla obywateli Szwecji są następujące:

– Ważny szwedzki paszport: Ponieważ szwedzcy podróżni nie potrzebują wizy, aby podróżować do Wielkiej Brytanii, muszą przedstawić paszport biometryczny jako formę identyfikacji. Oprócz numeru paszportu wymagana jest data jego wydania i okres ważności. Paszport wskazuje również obywatelstwo podróżnego. Obywatele Szwecji posiadający wiele obywatelstw powinni ujawnić swoje obywatelstwo i inne numery paszportów.
– Adres e-mail: Kandydaci ubiegający się o ETA muszą posiadać ważny adres e-mail, ponieważ status brytyjskiego ETA będzie przekazywany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podróżni powinni upewnić się, że adres e-mail jest prawidłowy, aby uniknąć opóźnień w otrzymaniu potwierdzenia zezwolenia na podróż.
– Szczegóły płatności: Składając wniosek o brytyjski ETA dla obywateli Szwecji, ważne jest, aby podać szczegóły płatności. Kandydaci powinni dostarczyć kartę debetową lub kredytową w celu opłacenia ETA.

Jak ubiegać się o brytyjski ETA

Ponieważ zezwolenie na podróż ETA nie jest wizą, obywatele Szwecji nie muszą odwiedzać konsulatu lub ambasady brytyjskiej, aby je uzyskać. Szwedzi mogą wypełnić wniosek online. Aplikacja ETA zajmuje kilka minut, a każdy wnioskodawca musi wypełnić indywidualny wniosek o zezwolenie na podróż. Szwedzcy rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek dla swoich dzieci. Proces aplikacji obejmuje wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, który wymaga podania następujących informacji:

– Informacje o paszporcie: Informacje o paszporcie wnioskodawcy pokazują jego kraj obywatelstwa i numer paszportu użyty do ubiegania się o ETA. Podróżni powinni również podać datę wydania paszportu i datę jego wygaśnięcia. Inne narodowości i obywatelstwa wnioskodawcy powinny zostać ujawnione, a wnioskodawcy będą prawdopodobnie zobowiązani do ujawnienia krajowych numerów identyfikacyjnych i innych numerów paszportów.
– Dane osobowe: Podróżny powinien podać swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Konieczne jest dwukrotne sprawdzenie pisowni nazwiska, aby uniknąć rozbieżności z innymi dokumentami. Oprócz imienia i nazwiska, kandydaci powinni podać swoją płeć i datę urodzenia.
– Dane kontaktowe: Obywatele Szwecji powinni podać swój adres domowy, kod pocztowy, miasto i kraj. Wymagane jest również podanie numeru telefonu i numeru telefonu komórkowego wnioskodawcy. W przypadku dzieci rodzic lub opiekun prawny powinien dodać swoje dane kontaktowe. Od podróżnych odwiedzających Wielką Brytanię w celach biznesowych oczekuje się dodania danych kontaktowych pracodawcy.
– Podstawowe plany podróży po Wielkiej Brytanii: Szwedzcy podróżni muszą przedstawić plan podróży po Wielkiej Brytanii. Odwiedzający powinni mieć listę miast, które planują odwiedzić oraz swoje miejsce zamieszkania w kraju. Czasami wnioskodawcy są zobowiązani do podania daty przyjazdu i wyjazdu.
– Pytania kwalifikacyjne: Kandydaci mogą spodziewać się pytań o kwalifikowalność, takich jak szczegóły dotyczące wcześniejszych kwestii imigracyjnych, takich jak odmowa wydania wizy lub odmowa wydania wizy. Podróżni muszą ujawnić swoją przeszłość kryminalną, w tym poważne i drobne przestępstwa. Od kandydatów oczekuje się ujawnienia historii używania i posiadania narkotyków. Niektóre z pytań dotyczą historii dystrybucji i posiadania narkotyków. Oczekuje się pytań dotyczących członkostwa i powiązań z grupami terrorystycznymi. Kandydaci z wcześniejszymi zarzutami terrorystycznymi powinni ujawnić szczegóły.
– Pytania dotyczące zdrowia: Obywatele Szwecji będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące zdrowia. Na przykład wnioskodawcy muszą ujawnić wcześniejsze lub istniejące infekcje oraz szczegóły dotyczące szczepień i szczepień wymaganych przed przekroczeniem granicy.

Czas przetwarzania elektronicznego zezwolenia na podróż jest krótszy niż w przypadku tradycyjnej wizy. Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za ETA, rozpatrzenie wniosku i skontaktowanie się z podróżnym zajmie władzom Wielkiej Brytanii kilka dni roboczych. Kandydaci powinni regularnie sprawdzać pocztę e-mail w celu uzyskania potwierdzenia lub regularnych aktualizacji aplikacji, jeśli nie otrzymali jeszcze ETA. Dzięki krótkiemu czasowi przetwarzania podróżni mogą planować podróż w ostatniej chwili i uzyskać ETA na czas.

Jak brytyjska ETA wpływa na szwedzkich podróżnych?

Brytyjski ETA dla obywateli Szwecji będzie przydatny w przypadku podróży krótkoterminowych. ETA jest ważna tylko w przypadku krótkoterminowych podróży w Wielkiej Brytanii przez sześć miesięcy. Obywatele Szwecji mogą korzystać z elektronicznego zezwolenia na podróż podczas wizyt w Wielkiej Brytanii w celach biznesowych. Zezwolenie na podróż nie pozwala jednak na pracę w kraju lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podróżnych ze Szwecji zachęcamy do zapoznania się ze stroną UK ETA FAQ w celu uzyskania dodatkowych informacji,

Szwedzi mogą również korzystać z ETA w celach turystycznych i odwiedzać różne miasta w Wielkiej Brytanii. Zezwolenie na podróż umożliwia podróżnym odwiedzenie Irlandii Północnej, Walii, Szkocji i Irlandii bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów na granicach. Oprócz odwiedzania krewnych i przyjaciół, obywatele Szwecji mogą również korzystać z ETA w celu podjęcia krótkoterminowej nauki. Obywatele Szwecji mogą brać udział w krótkich kursach w Wielkiej Brytanii bez ubiegania się o wizę. Podróżni mogą również korzystać z zezwolenia na podróż do Wielkiej Brytanii w celach medycznych. Obywatele Szwecji, którzy chcą pozostać dłużej niż sześć miesięcy lub wykonywać czynności nieobjęte zezwoleniem na podróż, powinni uzyskać odpowiednią wizę.