Brytyjski system ETA i jego działanie

| 21 października, 2023
Jak działa brytyjski system ETA

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest obecnie w trakcie wprowadzania nowej metody wstępnej kontroli osób zamierzających odwiedzić Wielką Brytanię. Podobnie jak w przypadku wizy, system ETA ma na celu ustalenie, czy przybywający cudzoziemcy stanowią zagrożenie kryminalne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa poprzez zebranie jak największej ilości informacji o odwiedzającym i wykorzystanie tych informacji w celu ustalenia, czy dana osoba powinna mieć pozwolenie na wjazd lub tranzyt przez którykolwiek z czterech krajów tworzących Wielką Brytanię: Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Nowy system nosi nazwę UK ETA, co jest skrótem od United Kingdom Electronic Travel Authorisation i ma podobny charakter do innych tego typu systemów wstępnej kontroli, które działają obecnie na całym świecie. Elektroniczna autoryzacja podróży jest używana przez

  • Stany Zjednoczone (ESTA: elektroniczny system autoryzacji podróży)
  • Kanada (eTA: elektroniczne zezwolenie na podróż)
  • Australia (ETA: Electronic Travel Authority)

Innym wprowadzanym obecnie systemem kontroli przed podróżą jest ETIAS, europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, który stanie się obowiązkowy do końca 2025 roku.

Brytyjski rząd zamierza uruchomić brytyjską ETA do końca 2023 r., a pełną operacyjność osiągnąć w 2024 r.

Co to jest brytyjski ETA?

Brytyjska ETA może być postrzegana jako nowoczesny cyfrowy odpowiednik standardowej wizy papierowej i jest częścią brytyjskiego planu wzmocnienia bezpieczeństwa granic poprzez sprawdzanie przeszłości zagranicznych gości. Proces składania wniosku odbywa się całkowicie online lub za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy, a wnioskodawca będzie musiał dostarczyć:

  • Ostatnie zdjęcie
  • Numer i data ważności paszportu
  • Dane osobowe
  • Informacje kontaktowe

Ponadto wnioskodawcy muszą również podać szczegółowe informacje na temat wyroków skazujących za przestępstwa kryminalne oraz historię ostatnich podróży, podczas których korzystano z wizy. Dane podane w brytyjskim formularzu wniosku o ETA zostaną sprawdzone w brytyjskich, europejskich i światowych bazach danych bezpieczeństwa i policji, a jeśli pojawią się jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze, brytyjski ETA zostanie odrzucony. Używany paszport powinien być biometryczny i ważny przez co najmniej trzy miesiące po ostatniej dacie pobytu w Wielkiej Brytanii. W niedalekiej przyszłości proces składania wniosku będzie również obejmował skan odcisków palców wnioskodawcy, ale na razie nie jest to możliwe.

Brytyjski ETA nie jest dokumentem, ale cyfrową zgodą na wjazd do Wielkiej Brytanii powiązaną z paszportem posiadacza. Brytyjski ETA będzie wymagany przed rozpoczęciem podróży do Wielkiej Brytanii, ponieważ musi pojawić się podczas skanowania na lotnisku, w porcie morskim lub innym punkcie wyjścia.

Osoby przybywające do punktu wyjazdu bez wymaganego brytyjskiego zatwierdzenia ETA otrzymają odmowę pozwolenia na podróż lub, jeśli w jakiś sposób uda im się dotrzeć do Wielkiej Brytanii, otrzymają odmowę wjazdu i zostaną odesłane do punktu pochodzenia.

Kto potrzebuje brytyjskiego ETA?

Jako członek Unii Europejskiej obywatele brytyjscy mogli swobodnie podróżować między dowolnymi państwami członkowskimi UE bez konieczności posiadania wizy lub innej formy zatwierdzenia. Umowa o ruchu bezwizowym oznaczała, że obywatele UE mogli również odwiedzać Wielką Brytanię na podstawie ważnego paszportu. Po Brexicie ta wzajemna umowa o zwolnieniu z obowiązku wizowego pozostała w mocy, ale wkrótce przestanie obowiązywać.

W 2024 lub 2025 roku obywatele brytyjscy chcący odwiedzić którekolwiek z państw członkowskich UE lub strefy Schengen będą musieli posiadać ETIAS. W zamian rząd brytyjski będzie wymagał od wszystkich osób z UE odwiedzających Wielką Brytanię posiadania brytyjskiego ETA przed przyjazdem do któregokolwiek z czterech krajów Wielkiej Brytanii.

Zasadniczo obywatele każdego kraju, który obecnie korzysta z bezwizowego dostępu do Wielkiej Brytanii, będą wkrótce musieli ubiegać się o brytyjską ETA i ją otrzymać, w tym kraje takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, RPA, Nowa Zelandia i Australia.

Godnym uwagi wyjątkiem od nadchodzącego wymogu brytyjskiego ETA jest Republika Irlandii, której obywatele będą zwolnieni z mandatu. Wynika to z faktu, że Irlandia i Wielka Brytania od dawna mają umowę o wspólnej strefie podróżowania, na mocy której obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą swobodnie podróżować między obiema jurysdykcjami.

Kontrole graniczne w Wielkiej Brytanii

Głównym powodem wprowadzenia brytyjskiego ETA jest zapobieganie przedostawaniu się do Wielkiej Brytanii niepożądanych osób. Oznacza to oczywiście, że każdy odwiedzający musi zostać sprawdzony pod kątem brytyjskiego ETA przed dotarciem do jakiegokolwiek kraju Wielkiej Brytanii i należy to zrobić w punkcie wyjazdu odwiedzającego.

W tym celu brytyjski rząd oczekuje, że linie lotnicze lub firmy przewozowe sprawdzą, czy podróżujący do Wielkiej Brytanii posiadają niezbędny brytyjski ETA i czy jest on nadal ważny. Ponadto brytyjski personel ochrony granic będzie stacjonował we francuskich portach i tunelu kolejowym Eurostar, aby sprawdzać gości podróżujących z lub przez Francję.

Oczekuje się, że bardzo niewielu podróżnych będzie mogło przybyć do Wielkiej Brytanii bez odpowiedniej zgody, ale przybywający podróżni mogą nadal być sprawdzani i przesłuchiwani w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń. Nawet podróżni przybywający z paszportem i powiązanym brytyjskim ETA w porządku mogą spotkać się z odmową wjazdu, ponieważ ostateczna decyzja będzie należeć do agentów UK Border Force na służbie.

Różnica w brytyjskiej ETA

Wielka Brytania, a w szczególności lotnisko Heathrow, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym i bramą między Bliskim i Dalekim Wschodem a Stanami Zjednoczonymi. Z tego powodu wielu podróżnych spoza kraju przybywających do Wielkiej Brytanii jest jedynie tranzytem w drodze do innego miejsca docelowego.

Podczas gdy kraje takie jak Stany Zjednoczone i Kanada przewidują ulgi dla odwiedzających przejeżdżających tranzytem przez ich terytorium i nie wymagają od nich posiadania amerykańskiej ESTA lub kanadyjskiej eTA, Wielka Brytania tego nie robi i wymaga, aby nawet osoby spędzające krótki czas na lotnisku lub w porcie morskim posiadały brytyjską ETA.

Szacuje się, że około jedna trzecia pasażerów przybywających na lotnisko Heathrow to osoby podróżujące tranzytem, a ze względu na tę dodatkową warstwę biurokracji i związane z nią koszty, brytyjskie władze turystyczne obawiają się, że wielu obcokrajowców wybierze alternatywną trasę, jeśli to możliwe, aby uniknąć niedogodności związanych z uzyskaniem wymaganego brytyjskiego ETA w tak prostej sprawie. Władze Heathrow, a także główne linie lotnicze, takie jak Virgin Atlantic i British Airways, wyraziły zaniepokojenie utratą działalności i przychodów, ale nic nie wskazuje na to, że rozporządzenie to zostanie zmienione lub zniesione.

Rząd Wielkiej Brytanii jest nieugięty

Rząd Wielkiej Brytanii, choć przyznaje, że Heathrow i linie lotnicze mogą stracić dochody, twardo obstaje przy swojej decyzji, by pasażerowie podróżujący tranzytem przez Wielką Brytanię posiadali brytyjski ETA. Uzasadnieniem tej decyzji jest zamknięcie możliwej drogi dla nielegalnej imigracji, ponieważ niepożądane elementy mogłyby twierdzić, że są w tranzycie, a tym samym uniknąć kontroli bezpieczeństwa, które są podstawą brytyjskiego procesu składania wniosków o ETA.

Heathrow i linie lotnicze podkreślają, że możliwy jest tranzyt przez kanadyjskie i amerykańskie lotniska przy minimalnym zamieszaniu, ale różnica polega na tym, że przylatujący pasażerowie są przetwarzani przez U.S. Customs and Border Protection lub Canada Border Services Agency i muszą posiadać niezbędne elektroniczne zatwierdzenie dla miejsca docelowego.

Inaczej jest na lotnisku Heathrow, gdzie brytyjscy pracownicy ochrony nie sprawdzają przylatujących pasażerów, którzy wykonują połączenie międzynarodowe. Ponieważ rząd Wielkiej Brytanii odmawia zmiany swojego stanowiska, a firmy obawiają się katastrofy gospodarczej, wprowadzenie brytyjskiego ETA nie było gładkim procesem i prawdopodobnie będzie jeszcze kilka wybojów na drodze, zanim ostatecznie stanie się obowiązkowym wymogiem.

Inną kwestią, która nie została odpowiednio rozwiązana, jest sytuacja międzynarodowych turystów, którzy chcą odwiedzić zarówno Irlandię Północną, jak i Republikę Irlandii. Podróżni przybywający na północ będą potrzebować brytyjskiego ETA, podczas gdy ci, którzy najpierw dotrą do Republiki, nie będą go potrzebować. A co z gośćmi przybywającymi do Dublina, Shannon lub Cork, którzy chcą podróżować do Irlandii Północnej samochodem, autokarem lub pociągiem? Granica między północą a południem już nie istnieje, ponieważ nie ma punktów kontrolnych ani przejść granicznych. Oficjalni organizatorzy wycieczek będą prawnie zobowiązani do sprawdzenia, czy pasażerowie posiadają brytyjski ETA, ale osoby prywatne mogą z łatwością przekroczyć (nieistniejącą już) granicę bez sprawdzania jakiejkolwiek formy dokumentacji.

To tylko jeszcze jedna kwestia, którą należy rozwiązać, zanim brytyjski system ETA będzie mógł zostać prawidłowo i skutecznie wdrożony, a termin 2024 r. może okazać się pobożnym życzeniem brytyjskich władz.