ETA w Wielkiej Brytanii dla obywateli Andory: Kompletny przewodnik

Jeśli planujesz podróż do Wielkiej Brytanii od 2024 roku, musisz wiedzieć o nowym systemie ETA. Podróżni, którzy obecnie kwalifikują się do zniesienia wiz, będą musieli przejść przez nowy program, ubiegając się o ETA przed rozpoczęciem podróży. Niniejszy przewodnik wyjaśnia, w jaki sposób ETA wpłynie na osoby z Andory, które chcą odwiedzić Wielką Brytanię, i zawiera porady dotyczące uzyskiwania brytyjskiego ETA dla obywateli Andory.

Jaki jest brytyjski ETA dla obywateli Andory?

Nowy system ETA zostanie wdrożony przed końcem 2024 roku. ETA, skrót od Electronic Travel Authorisation (elektroniczna autoryzacja podróży), jest nowością w Wielkiej Brytanii. Jednak zasady jego działania będą znane podróżnym, którzy odwiedzili USA lub Kanadę, ponieważ system ten opiera się na amerykańskich programach ESTA i kanadyjskich ETA.

ETA jest wprowadzana jako część planu rządu brytyjskiego mającego na celu cyfryzację granic kraju. To nie to samo co wiza, a proces ubiegania się o ETA jest znacznie prostszy niż w przypadku wizy. Zasadniczo działa on jak cyfrowe zezwolenie, dając odwiedzającym pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii.

ETA będzie wydawany odwiedzającym z 92 krajów, które obecnie nie wymagają wizy przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Podróżni mogą ubiegać się o ETA, jeśli planują spędzić w Wielkiej Brytanii mniej niż sześć miesięcy i o ile nie zamierzają pracować podczas pobytu w tym kraju. Mogą przyjeżdżać jako turyści, w podróż służbową, zapisywać się na kursy, odwiedzać przyjaciół i rodzinę lub podróżować w celu leczenia. Wszystkie te powody są uznawane za ważne w przypadku wniosku o ETA.

Jak nowy system wpłynie na obywateli Andory?

Chociaż Andora nie należy do Unii Europejskiej ani do strefy Schengen, to sąsiadujące z nią kraje, w tym Francja i Hiszpania, już tak. Andora ma specjalne umowy o swobodnym przemieszczaniu się ze swoimi sąsiadami, dzięki czemu podróżni mogą łatwo przedostać się z księstwa do kraju UE. Jednak Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej ani strefy Schengen, więc nie ma takich samych umów. W związku z tym obywatele Andory nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii tak łatwo, jak do kraju UE.

Obecnie Andorczycy odwiedzający Wielką Brytanię są objęci programem ruchu bezwizowego. Program ten zostanie wkrótce zakończony. Nie oznacza to, że Andorczycy będą potrzebować wizy, aby wjechać do kraju. Będą jednak musieli ubiegać się o brytyjski ETA dla obywateli Andory. Bez ETA nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii.

Posiadając ważny brytyjski ETA dla obywateli Andory, podróżni mogą wjechać do Wielkiej Brytanii i pozostać do sześciu miesięcy. W tym czasie nie będą mogli pracować, choć mogą zapisać się na kurs w celu nauki. Andorczycy, którzy planują spędzić dłuższy okres czasu w Wielkiej Brytanii lub którzy mają nadzieję na pracę w tym kraju, muszą ubiegać się o wizę oddzielnie.

Ubieganie się o brytyjski ETA dla obywateli Andory

Nie wszystkie informacje na temat nowego systemu ETA zostały jeszcze sfinalizowane. Rząd opublikował jednak informacje na temat kwalifikowalności do ETA. Obywatele 92 krajów będą musieli ubiegać się o ETA, a Andora jest jednym z tych krajów.

Opublikowano również listę wymagań dla ETA. Może to ulec zmianie przed sfinalizowaniem systemu, ale zawiera pewne informacje o tym, czego wnioskodawcy mogą oczekiwać od procesu.

Aby ubiegać się o ETA, podróżni z Andory będą musieli wypełnić formularz online. Jest to system wyłącznie cyfrowy, więc nie będą dostępne żadne alternatywy w formie papierowej. Przed wypełnieniem formularza podróżni powinni przygotować potrzebne dane. Obejmuje to:

  • Ważny paszport biometryczny wydany przez jeden z krajów znajdujących się na liście kwalifikujących się.
  • Aktualne cyfrowe zdjęcie paszportowe.
  • Dane osobowe. Obejmuje to dane takie jak data urodzenia, informacje o zatrudnieniu, dane kontaktowe itp.
  • Cel wizyty podróżnego w Wielkiej Brytanii
  • Szczegóły dotyczące planowanej podróży do Wielkiej Brytanii, takie jak adres podczas pobytu w kraju.
  • Karta debetowa lub kredytowa do uiszczenia opłaty za aplikację ETA.

Kandydaci z Andory zostaną również poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich przeszłości. Będą musieli ujawnić, czy są karani, czy popełnili jakiekolwiek przestępstwa imigracyjne i czy są lub kiedykolwiek byli członkami zakazanej grupy lub organizacji. Dane te są wymagane w celu ustalenia, czy wnioskodawca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Kandydaci, którzy zostaną uznani za niebezpiecznych, otrzymają odmowę przyznania ETA.

Przetwarzanie brytyjskiego ETA dla obywateli Andory

Przed rozpatrzeniem wniosku o ETA wszyscy wnioskodawcy będą musieli uiścić bezzwrotną opłatę za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Po wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty rozpoczyna się czas przetwarzania. Proces ETA może potrwać do 72 godzin.

Podróżni muszą mieć zatwierdzony ETA, zanim będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii, więc ważne jest, aby to zaplanować, dając wystarczająco dużo czasu na całkowite rozpatrzenie wniosku przed podróżą. Jeśli ETA zostanie odrzucona, podróżni mogą odwołać się od decyzji lub ubiegać się o wizę, ale jest to znacznie dłuższy proces.

Wszyscy podróżni wjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą potrzebować ETA, niezależnie od środka podróży. Niektórzy obywatele Andory decydują się na przejazd przez Francję i podróż do Wielkiej Brytanii promem lub tunelem pod kanałem La Manche. Niezależnie od tego, będą potrzebować ETA, tak jak w przypadku podróży samolotem.

Podróżni powinni przygotować zatwierdzony ETA przed rozpoczęciem podróży. Przewoźnicy powinni uczynić ETA warunkiem przewozu. Oznacza to, że pasażerowie będą musieli okazać zatwierdzony ETA po przybyciu na lotnisko, port lub stację – jeśli go nie posiadają, mogą nie zostać wpuszczeni na pokład. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii podróżni ponownie będą musieli przedstawić dowód ważnego ETA powiązanego z ich paszportem biometrycznym.

Podróżowanie z brytyjskim ETA dla obywateli Andory

Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Ważny brytyjski ETA dla obywateli Andory zapewnia pełną swobodę przemieszczania się między tymi czterema krajami. Nie ma potrzeby wypełniania żadnych formularzy ani dodatkowych dokumentów.

Andorczycy w Wielkiej Brytanii

Licząca zaledwie 79 000 mieszkańców Andora jest jednym z najmniejszych krajów Unii Europejskiej. Niemniej jednak, wysoki PKB oznacza, że jego obywatele często podróżują dla przyjemności. Większość Andorczyków odwiedzających Wielką Brytanię przyjeżdża w celach turystycznych, choć niektórzy mogą również wjechać do kraju w celach biznesowych lub z zamiarem podjęcia studiów wyższych.