Rozszerzone brytyjskie programy mobilności młodzieży z 6 krajami wchodzą w życie

| 8 lutego, 2024
Rozszerzone brytyjskie programy mobilności młodzieży z 6 krajami wchodzą w życie

Młodzi Brytyjczycy mają więcej okazji do nauki i doświadczania życia w innych krajach, podobnie jak młodzi ludzie z krajów partnerskich.

Planowane przez rząd Zjednoczonego Królestwa (UK) rozszerzenie istniejących programów mobilności młodzieży (YMS) weszło w życie 31 stycznia 2024 roku.

Wzajemne umowy z Australią, Kanadą, Japonią i Koreą Południową zwiększyły roczne limity uczestników rozszerzonego programu YMS.

Obejmuje to również rozszerzenie przedziału wiekowego, aby więcej młodych ludzi mogło się zakwalifikować i zdobyć niezbędne doświadczenie życiowe za granicą.

W życie weszły również nowe wzajemne programy mobilności młodzieży z Andorą i Urugwajem dla osób w wieku od 18 do 30 lat.

„Zawsze z dumą witamy młodych ludzi, aby mogli doświadczyć życia w Wielkiej Brytanii i wzmocnić bliskie więzi między uczestniczącymi krajami partnerskimi” – powiedział w oświadczeniu poseł Tom Pursglove, minister ds. legalnej migracji i granic.

Dodał również, że tysiące młodych Brytyjczyków „każdego roku odbywa dzięki tym programom podróże, które zmieniają ich życie”.

Rozszerzenie brytyjskiego programu mobilności młodzieży

Brytyjski rząd rozpoczął rozszerzone programy mobilności młodzieży z innymi krajami, zgodnie z jesiennym oświadczeniem z 2023 roku.

W 2023 r. rząd ogłosił, że wzajemne umowy YMS dla młodych obywateli Australii i Kanady wzrosną o 7 000.

Rozszerzono również uprawnienia i długość pobytu dla uczestników z obu krajów i Nowej Zelandii.

Uczestnicy z Australii, Kanady i Nowej Zelandii mogą teraz przedłużyć swoje wizy YMS o rok po zakończeniu dwuletniego okresu.

Liczba wiz YMS wzrośnie o 9 100 dzięki lepszym umowom z Japonią i Koreą Południową.

Z 1 500 miejsc, Japonia i Wielka Brytania mogą teraz wydawać do 6 000 wiz YMS lub wiz pracowniczych rocznie.

Z drugiej strony, kwota YMS dla Wielkiej Brytanii i Korei Południowej wzrośnie z 1000 do 5000 uczestników każdego roku.

Inaczej niż dotychczas, młodzi obywatele Japonii i Korei Południowej nie będą już musieli brać udziału w głosowaniu przed złożeniem wniosku o wizę YMS.

Nowe wzajemne umowy Wielkiej Brytanii z Andorą i Urugwajem zwiększają liczbę staży o 600 rocznie w ramach rozszerzonego programu YMS.

Oferuje on 100 miejsc dla młodzieży z Andory i 500 miejsc dla młodzieży z Urugwaju na przyjazd do Wielkiej Brytanii na maksymalny okres pobytu do 2 lat.

Czym jest brytyjski program mobilności młodzieży?

Wiza YMS pozwala młodym ludziom mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez okres do dwóch lat bez sponsorowania przez pracodawcę.

Odpowiednikiem brytyjskiego programu mobilności młodzieży jest wiza wakacyjna z krajów partnerskich.

Oba programy mają na celu wzmocnienie relacji między krajami partnerskimi poprzez umożliwienie młodym ludziom poznania różnych kultur i społeczeństw.

„Podróżowanie, praca i życie za granicą może być wspaniałym i niezwykle cennym doświadczeniem” – powiedział Pursglove.

Ustalenia są oparte na kwotach i wzajemności, więc nie wpływają na liczbę migracji netto ani nie wywierają presji na usługi publiczne.

Podczas gdy uczestnicy obu programów mogą pracować podczas pobytu w celu pokrycia kosztów, wizy YMS i Working Holiday nie są przeznaczone dla osób poszukujących przede wszystkim zatrudnienia.

Nie mogą oni również sprowadzać rodziny lub osób pozostających na ich utrzymaniu w ramach wiz YMS lub wiz pracowniczych.

Mogą oni jednak dołączyć do uczestników YMS w Wielkiej Brytanii tylko wtedy, gdy złożą wniosek o oddzielną wizę i ją otrzymają.

Wizy YMS i wizy Working Holiday nie stanowią drogi do osiedlenia się w Wielkiej Brytanii lub krajach partnerskich.

Przyszły program mobilności młodzieży z UE

Burmistrz Londynu Sadiq Khan wyraził niedawno życzenie, by Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską (UE) umowę w sprawie programu mobilności młodzieży.

Dodał, że młodzi obywatele Wielkiej Brytanii powinni mieć swobodę przemieszczania się w UE po opuszczeniu bloku przez Wielką Brytanię.

Brexit oznaczał również, że Wielka Brytania musiała wycofać swój udział w unijnym programie Erasmus+ wspierającym edukację, szkolenia, młodzież i sport.

Podobnie jak YMS, program oferuje młodym ludziom możliwość podróżowania i zdobywania doświadczenia zawodowego, studiowania lub szkolenia w innym kraju.

Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w programie od dwóch dni do roku, w zależności od rodzaju projektu, który wybiorą.

Burmistrz Khan powiedział, że program mobilności młodzieży przyniósłby korzyści Londynowi, a także Wielkiej Brytanii, pod względem gospodarczym, kulturowym i społecznym.

Pomysł programu mobilności młodzieży z UE po Brexicie został przedstawiony w lipcu 2023 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii poinformowało, że bada pomysł programu mobilności młodzieży z państwami członkowskimi UE.