Wielka Brytania i UE zgadzają się współpracować przeciwko nielegalnej migracji

| 28 lutego, 2024
Wielka Brytania i UE zgadzają się współpracować przeciwko nielegalnej migracji

Brytyjski rząd i Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uzgodniły robocze porozumienie w sprawie walki z nielegalną migracją.

W dniu 23 lutego 2024 r. Hans Leijtens, dyrektor wykonawczy Frontexu, i Phil Douglas, dyrektor generalny United Kingdom (UK) Border Force, podpisali porozumienie.

Podczas wydarzenia obecni byli również sekretarz spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii James Cleverly i komisarz Unii Europejskiej (UE) do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

W ubiegłym roku około 30 000 osób przepłynęło kanał La Manche z Francji do Wielkiej Brytanii. To o jedną trzecią mniej niż 46 000 w 2022 roku. BBC poinformowało jednak, że suma ta była nadal drugą najwyższą w historii.

W marcu 2023 r. Wielka Brytania podpisała również umowę z Francją o współpracy w celu powstrzymania nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche.

Wielka Brytania i UE zobowiązały się do poprawy bezpieczeństwa granic

W oświadczeniu Cleverly powiedział, że zorganizowane przestępstwa imigracyjne to „globalne wyzwania, które wymagają wspólnych rozwiązań i ambicji”.

„Nasze przełomowe porozumienie robocze między Wielką Brytanią a Frontexem jest kolejnym kluczowym krokiem w walce z nielegalną migracją, zabezpieczaniu naszych granic i zatrzymywaniu łodzi” – dodał.

Leijtens powiedział w komunikacie prasowym, że porozumienie pokazuje „wspólne zaangażowanie na rzecz bezpieczniejszej i bardziej bezpiecznej Europy”.

„Dzięki temu porozumieniu wspólnie potwierdzamy nasze zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i zarządzania naszymi granicami” – stwierdził.

Ogłoszenie to jest następstwem porozumienia zawartego w maju 2023 r. między premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w celu opracowania nowego porozumienia roboczego między Wielką Brytanią a Fronteksem.

Współpraca między Wielką Brytanią a agencją Frontex ma rozpocząć się jak najszybciej

Porozumienie ma na celu wzmocnienie reakcji operacyjnej Wielkiej Brytanii i UE na nielegalną migrację i zorganizowaną przestępczość imigracyjną.

Ustanawia on platformę dla skoordynowanych działań między brytyjskimi siłami granicznymi a unijną agencją Frontex w różnych obszarach.

Jednym z obszarów jest wymiana informacji i danych wywiadowczych, świadomość sytuacyjna i analiza ryzyka.

Obejmuje to trendy migracyjne, ochronę granic, zwalczanie oszustw związanych z dokumentami oraz zarządzanie powrotami i granicami.

Innym jest szkolenie mające na celu zwiększenie możliwości brytyjskich i unijnych agencji granicznych, umożliwiając im wzajemne korzystanie ze skutecznych strategii.

Porozumienie obejmuje również współpracę w zakresie odpowiednich badań i opracowywania nowych technologii w celu ochrony granic.

Obejmuje to wykorzystanie brytyjskiej technologii dronów i nadzoru powietrznego do zwalczania nielegalnej migracji.

Współpraca między Wielką Brytanią a UE dotyczy również obszarów operacyjnych i technicznych. Obejmuje to wysyłanie zasobów ludzkich do roli obserwatorów, koordynatorów lub doradców.

Obie strony mają również nadzieję na rozszerzenie współpracy w dłuższej perspektywie.

Wzmocnienie granic zewnętrznych strefy Schengen UE

W lutym 2024 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska uzgodniły zmianę nowego kodeksu granicznego UE w celu zwalczania nielegalnej migracji.

UE ograniczy i skróci godziny pracy przejść granicznych, aby zapobiec wykorzystywaniu migrantów jako narzędzi konfliktu i destabilizacji.

Wprowadziła również nowe protokoły transferu w celu aresztowania nielegalnych obywateli państw trzecich i odesłania ich do kraju, z którego przybyli.

UE wprowadzi również dwa znaczące ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa granic: system wjazdu/wyjazdu (ESS) oraz europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż(ETIAS)

EES będzie rejestrować wjazdy i wyjazdy elektronicznie zamiast stemplowania paszportów po przybyciu na zewnętrzną granicę UE.

W ramach EES posiadacze wiz krótkoterminowych i podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego muszą rejestrować na granicy dane biometryczne, takie jak odciski palców lub skany twarzy.

Będzie również rejestrować odmowy wjazdu, ułatwiając identyfikację osób bez pozwolenia na wjazd i osób, które przekroczyły okres pobytu w strefie Schengen.

Ponadto EES będzie wykrywać osoby posługujące się fałszywymi tożsamościami i paszportami.

Z drugiej strony, ETIAS to nowy dokument elektroniczny wymagany od osób zwolnionych z obowiązku wizowego wjeżdżających do strefy Schengen.

Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez wstępną kontrolę podróżnych i identyfikację osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa przed ich przybyciem.

EES ma zostać wprowadzony w życie w październiku 2024 r., podczas gdy ETIAS zostanie wdrożony w połowie 2025 r.

Wzmocnienie granic Wielkiej Brytanii

W 2022 r. rząd Wielkiej Brytanii przyjął ustawę o granicach państwowych z 2022 r., która ma na celu poprawę bezpieczeństwa granic Wielkiej Brytanii.

Przepisy mają na celu pełną cyfryzację granic Wielkiej Brytanii i powstrzymanie nielegalnych wjazdów i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, zanim dotrą one do Wielkiej Brytanii.

Cyfryzacja granic Wielkiej Brytanii wiąże się z zastąpieniem statusu imigracyjnego rejestrami elektronicznymi ( eVisas) i egzekwowaniem nowego elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA).

Wielka Brytania pracuje nad jedną cyfrową platformą imigracyjną do 2025 r., zarządzając migracją i zniechęcając ludzi do nielegalnego pobytu w kraju.

Obecnie trwa proces przenoszenia wszystkich fizycznych dokumentów imigracyjnych, takich jak biometryczne karty pobytu oraz stemple i naklejki paszportowe, do systemu eVisas.

Z drugiej strony, ETA działa podobnie do ETIAS. Nie jest to wiza, ale cyfrowe zezwolenie na podróż dla wszystkich podróżnych odwiedzających Wielką Brytanię bez wizy.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa granic, ETA usprawnia podróże dla wstępnie sprawdzonych osób niskiego ryzyka.

Obecnie tylko goście z Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i Jordanii korzystają z nowego brytyjskiego systemu ETA.

Do 2024 r. rząd Wielkiej Brytanii oczekuje, że wszyscy podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli posiadać ETA przed podróżą do Wielkiej Brytanii.