Izrael uruchamia elektroniczną autoryzację podróży dla Brytyjczyków i innych podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego

| 25 czerwca, 2024
Izrael uruchamia elektroniczną autoryzację podróży dla Brytyjczyków i innych podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego
Zdjęcie autorstwa Rakoon, CC0, via Wikimedia Commons

Izrael wprowadził program autoryzacji podróży dla zagranicznych gości przybywających do kraju na podstawie zniesienia wiz.

Ludności i Imigracji ogłosił uruchomienie izraelskiego elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA-IL) w dniu 28 maja.

Będzie on miał zastosowanie do wszystkich podróżnych, którzy mogą wjechać do kraju bez wizy na krótkie wizyty do 90 dni.

ETA-IL stanowi znaczący krok naprzód w podejściu Izraela do zarządzania przyjazdami turystów.

Proces składania wniosków online pozwoli izraelskim władzom na wcześniejsze zebranie ważnych informacji o odwiedzających.

ETA-IL ma na celu pomóc zidentyfikować potencjalne obawy związane z bezpieczeństwem lub imigracją, zanim jeszcze podróżni wejdą na pokład samolotu.

Według Urzędu ds. Ludności i Imigracji „środek ten ma kilka celów: bezpieczeństwo, imigrację i poprawę usług”.

„Zapobiegnie to dyskomfortowi turystów, którzy lądują na granicy i którym odmawia się wjazdu”, dodano.

Podróżni z krajów nieobjętych programem bezwizowym muszą nadal uzyskać wizę.

Podróżni ci mogą uzyskać wizę za pośrednictwem izraelskiego konsulatu przed podróżą i są zwolnieni z wymogu ETA-IL.

Wszyscy odwiedzający Izrael są zobowiązani do posiadania ważnej wizy lub zatwierdzonego ETA-IL przed rozpoczęciem podróży.

Jak działa system ETA-IL

Od 1 czerwca 2024 r. podróżni z paszportami wydanymi przez USA i Niemcy muszą posiadać ETA-IL, który jest programem pilotażowym.

Od lipca 2024 r. wszyscy odwiedzający, którzy mogą odwiedzić Izrael w ramach ruchu bezwizowego, będą musieli ubiegać się o ETA-IL.

Od 1 sierpnia wymóg ETA-IL będzie obowiązkowy dla wszystkich osób ubiegających się o zniesienie wiz.

ETA-IL będzie bezpłatna przez pierwszy rok wdrażania.

Jednak w 2025 r. rząd nałoży na opłatę w wysokości około 25 nowych szekli izraelskich (NIS) (około 5 GBP lub 7 USD).

ETA-IL będzie ważny przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia aktualnego paszportu podróżnego.

Wszelkie zmiany w danych paszportowych podróżnych będą wymagały ponownego złożenia wniosku o ETA-IL.

Odwiedzający muszą złożyć wniosek o zezwolenie na podróż co najmniej 72 godziny przed dokonaniem rezerwacji lotów i zakwaterowania.

Kandydaci zostaną powiadomieni o kwalifikowalności do ETA-IL na podstawie kraju pochodzenia przed złożeniem wniosku o autoryzację.

W ramach nowego systemu kwalifikujący się podróżni muszą wypełnić wniosek online przed podróżą do Izraela.

Aplikacja ta będzie prawdopodobnie wymagać podania podstawowych danych osobowych, szczegółów podróży i ewentualnie pytań związanych z bezpieczeństwem.

Po zatwierdzeniu podróżny otrzyma elektroniczne upoważnienie, które musi okazać wraz z paszportem przy wjeździe do Izraela.

W przypadku pojawienia się problemów podczas procesu składania wniosku, podróżni muszą skontaktować się z ambasadą Izraela w swoim kraju w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dla większości odwiedzających wprowadzenie ETA-IL powinno skutkować płynniejszym i bardziej przewidywalnym procesem wjazdu.

Wypełnienie autoryzacji z wyprzedzeniem może dać podróżnym większą pewność, że będą mogli wjechać do Izraela po przyjeździe.

Jednakże, podobnie jak inne zezwolenia na podróż, ETA-IL nie gwarantuje wjazdu do Izraela.

Urzędnicy graniczni nadal będą mieli ostateczny głos w sprawie przyjęcia na podstawie ich oceny w punkcie wjazdu.

Inne kraje korzystające z zezwoleń na podróż

Eyal Siso, dyrektor generalny Urzędu ds. Ludności i Imigracji, powiedział, że system „wzmocni bezpieczeństwo narodowe Izraela”.

Dodał, że ETA-IL stawia Izrael „na tym samym poziomie cyfrowym”, co inne kraje z podobnymi programami zniesienia wiz.

Stany Zjednoczone, Australia i Kanada mają własne cyfrowe systemy zniesienia wiz.

Wielka Brytania (UK) również uruchomiła program elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA) dla wybranych narodowości w listopadzie 2023 roku.

Do 2024 r. planuje objąć programem wszystkich odwiedzających, którzy mogą odwiedzić kraj bez wizy.

Wielka Brytania i Izrael mają system wzajemnego znoszenia wiz. Oznacza to, że obywatele brytyjscy będą potrzebować ETA-IL w lipcu.

I odwrotnie, obywatele Izraela będą również zobowiązani do uzyskania brytyjskiego ETA podczas krótkich wizyt w Wielkiej Brytanii.

Ta wzajemna umowa podkreśla rosnący globalny trend w kierunku cyfrowej kontroli wstępnej dla osób podróżujących za granicę.

Z drugiej strony Unia Europejska wprowadzi swój nowy elektroniczny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) w 2025 roku.

Podróżni muszą dostosować się do nowych wymagań przed podróżą, ponieważ kraje przyjmują te systemy elektroniczne.

Podczas gdy te nowe systemy wymagają dodatkowego kroku w przygotowaniach do podróży, zapewniają one również bezpieczniejszy i wydajniejszy proces wjazdu po przylocie.

Możliwy izraelski system składania wniosków wizowych online

Przed wdrożeniem ETA-IL władze Izraela planowały wprowadzenie systemu wiz elektronicznych (E-visa).

W ramach systemu wiz elektronicznych turyści z krajów objętych obowiązkiem wizowym mogą ubiegać się o wizę online.

Ten internetowy proces wizowy pomoże osobom ubiegającym się o wizę izraelską, eliminując potrzebę odwiedzania ambasad.

Po zatwierdzeniu e-wiza zostanie wysłana bezpośrednio na adres e-mail wnioskodawcy.

Izrael nie ogłosił jednak jeszcze żadnych aktualizacji dotyczących planowanego nowego systemu składania wniosków wizowych online.